ไทยจัดหมากล้อมชิงแชมป์โลก

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ International Go Federation (IGF) เตรียมจัดการแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 36 (The 36th World Amateur Go Championship) ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนนักกีฬาจาก 74 ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 200 คน เข้าร่วมการแข่งขัน และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมระดับโลกในครั้งนี้

สำหรับการคัดเลือกหาตัวแทนนักหมากล้อมไทย ทางสมาคมกีฬาหมากล้อมฯได้เปิดรับสมัครนักกีฬาที่มีระดับฝีมือตั้งแต่ 3 ดั้งขึ้นไปเพื่อแข่งรอบคัดเลือกเหลือเพียง 9 คน และเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมและเรียนรู้หมากล้อมเพิ่มเติมโดยผู้ฝึกสอนจากประเทศจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือนและจะคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อค้นหาสุดยอดนักหมากล้อมเพียงคนเดียวที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 36 (The 36th World Amateur Go Championship)

“การแข่งขันหมากล้อมมือสมัครเล่นชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 36 (The 36th World Amateur Go Championship) จัดขึ้นเพื่อให้นักหมากล้อมจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นหมากล้อมและช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับนักกีฬาหมากล้อมไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เกมส์การแข่งขันหมากล้อมในระดับโลก อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงการหมากล้อมโลกอย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งถือว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่สำคัญและยิ่งใหญที่สุดของวงการหมากล้อมโลก” นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าว 

นอกจากนี้ ล่าสุดผลวิจัยจากโครงการศึกษาผลของการเล่นหมากล้อมที่มีต่อเชาวน์ปัญญาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเผชิญปัญหาและความคิดเชิงระบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า  เยาวชนที่เล่นกีฬาหมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทางบวกทั้งด้านพัฒนการด้านเชาวน์ปัญญาโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งกีฬาหมากล้อมมีผลต่อความคิดเชิงระบบที่ดีและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนั้นผลการวิจัยยังงระบุว่าเยาวชนที่เล่นหมากล้อมมีผลต่อสมาธิของผู้เล่นอย่างเห็นได้ชัดเพราะสมาธิจากการเล่นหมากล้อมเป็นสมาธิระดับลึกที่จดจ่อกับการวางแผน มีผลต่อตรรกะด้านความจดจำของเด็กๆซึ่งความจดจำที่ดีขึ้นสัมพันธ์กับความช่างสังเกตที่สูงขึ้นของเด็ก  คุณลักษณะเด่นอีกข้อของการเล่นหมากล้อมที่มีผลต่อผู้เล่น คือ ความสามารถในการวางแผนเนื่องจากหมากล้อมเป็นหมากกระดานที่หมากทุกตัวมีความสำคัญเท่าๆกัน   ผู้เล่นจึงมีความสำคัญที่สุดในการทำให้หมากทุกตัวมีคุณค่าในตัวเองมากที่สุด สำหรับด้านบุคคลิกภาพนั้น  หมากล้อมมีผลต่อบุคลิกภาพของผู้เล่น เกิดจากภายในจิตใจของผู้เล่นที่รู้สุกว่าตนเองมีความสามารถและเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ แม้ความสามารถดังกล่าวไม่ใช่ความสามารถทางการเรียนแต่เป็นความสามารถในระดับจิตใจที่มาพร้อมกับความเชื่อมั่นในตนเอง

หมากล้อม หรือ โกะ ได้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนเมื่อ 3,000 ปีก่อนและเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในศิลปะจำนวน 4 แขนงของจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณ ได้แก่ การดีดพิณ การเดินหมากกระดาน การเขียนพู่กัน และการวาดรูป ซึ่งหมากกระดานในที่นี้ หมายถึง หมากล้อม (โกะ) โดยนิยมเล่นกันในหมู่ชนชั้นปัญญาชนสำหรับในประเทศไทยกีฬาหมากล้อมได้เข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2536  โดยนายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นผู้นำมาเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด