เปิดตัว“บันทึกของลูกช้าง”

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานเปิดตัวหนังสือ บันทึกของลูกช้าง วรรณกรรมเยาวชนที่สร้างจากเรื่องจริงของช้างไทยที่ถูกทารุณกรรม หวังกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาช่วยเหลือช้างในทางที่ถูกต้องเพื่อนำช้างคืนสู่ป่า ร่วมพูดคุยและเสวนา เรื่องจริงของช้างที่คุณไม่เคยรู้กับ คุณกัญจนา ศิลปอาชา  เจ้าของเรื่อง คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และคุณดำรง พุฒตาล ผู้ก่อตั้งนิตยสารคู่สร้างคู่สม ดำเนินรายการโดย  คุณศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ลานเอเทรียม 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

FacebookTwitterYahoo MailGoogle Gmail